Stuguthyrning
Ferienhäuser
Test av JavaScript

Om stugbo

Javascript

För att Stugbo ska fungera korrekt måste din webbläsare vara inställd så att den tillåter att JavaScript körs. JavaScript används på många ställen på Stugbo bland annat för att visa kartor och menyer.

Det är alltså viktigt att du aktiverar stöd för JavaScript för att Stugbo ska fungera bra.

Alla webbläsare har JavaScript aktiverat som standard när man installerar dem, så det är alltså normalt ingen säkerhetsrisk att aktivera JavaScript. De flesta avancerade webbplatser använder också JavaScript för att fungera bättre.

Hur gör man för att aktivera JavaScript?

Det beror på vilken webbläsare du har. Vi beskriver här nedan hur man gör i de vanligaste webbläsarna. Dock kan det skilja lite beroende på vilken version och språk du har på din webbläsare.

Internet Explorer
Detta är den vanligaste webbläsaren som används på Internet idag.
För att aktivera JavaScript på Internet Explorer gör du så här:
1. Klicka på "Verktyg" i menyraden
2. Välj "Internet-alternativ"
3. Klicka på fliken "Säkerhet"
4. Klicka på ikonen "Internet" och sedan på knappen "Anpassad nivå"
5. Klicka i "Aktivera" under rubriken "Active scripting"
6. Klicka på "OK"

Mozilla Firefox
1. Klicka på "Verktyg" i menyraden
2. Välj "Inställningar"
3. Klicka på "Innehåll"
4. Klicka i rutan "Aktivera JavaScript"
5. Klicka på "OK"

Netscape 7
1. Klicka på "Redigera" i menyraden
2. Välj "Inställningar"
3. Klicka på pilen bredvid "Avancerat" så att underkategorierna visas
4. Klicka på "Script & plugins"
5. Klicka i rutan "Aktivera JavaScript för Navigator"
6. Klicka på "OK"